Політика конфіденційності - Logity

Останнє оновлення: 25.10.2022

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 39691426, зареєстроване за адресою: 61166, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, будинок 38, офіс 414 (надалі — «Logity»), що має право збирати, використовувати та розкривати персональну інформацію, яка надана Logity шляхом доступу до та/або подання онлайн заявки (онлайн форма з чи без резюме) на вакансії на Веб-сайті Logity https://logity.ua (надалі — «Заявка»),

в рамках прагнення бути прозорими щодо використовуваних технологій розуміємо, що Ваша конфіденційність важлива для Вас.

Ця Політика конфіденційності (надалі — «Політика») описує процес збору та використання Вашої персональної інформації, наданої Logity. Logity обробляє Вашу персональну інформацію з повагою до Вашої конфіденційності та з необхідним рівнем захисту. Бажаючи захистити Ваші дані, ми імплементували в Політику конфіденційності найкращі здобутки в сфері захисту персональних даних для нашої взаємодії з Вами, в тому числі положення Закону України «Про захист персональних даних» та Загального регламенту ЄС про захист даних (надалі — «GDPR»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика визначає, яким чином Logity може отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати Ваші Персональні дані за наслідками відправки Вами відомостей шляхом використання Вами форми Заявки Logity. Дана Політика не направлена на врегулювання випадків використання будь-якими особами форми Заявки або будь-яких інших технічних можливостей Веб-сайту з метою, не повʹязаною з відправленням інформації про кандидата та його резюме для участі у відборі на заміщення вакансії в Logity; Logity не зберігає та не обробляє подібну інформацію (в тому числі яка містить персональні дані) як таку що суперечить меті форми Заявки та даної Політики.

1.2. Ставлячи відповідну відмітку про Вашу згоду з даною Політикою перед заповненням та відправкою Заяви, Ви погоджуєтеся з цією Політикою, будь-якими іншими додатками до Політики, а також будь-якими іншими документами, на які є посилання в цій Політиці. Ви не маєте права використовувати та відправляти Заявку, якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики.

1.3. Політика застосовується до осіб, які подають Заявку на вакансії і, таким чином, надають свої персональні дані Logity.

1.4. Logity не продає Ваші Персональні дані третім особам.

1.5. Якщо Ви неуважно прочитали, не повністю розумієте або не згодні з цією Політикою, Ви повинні негайно припинити використання форми Заявки Logity.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

2.1.1. «Персональні дані» – інформація про Кандидата, перерахована в Розділі 5 даної Політики;

2.1.2. «Заявка» — онлайн-форма зворотного зв’язку з резюме на Веб-сайті Logity із зазначенням особистої інформації Кандидата та/або про Кандидата, необхідної Logity для участі у відборі на заміщення вакансії.

2.1.3. «Кандидат» — особа, яка заповнює Заявку на участь у відборі на заміщення вакантної посади в Logity. У Політиці конфіденційності Кандидат також може називатися «Ви» або «Субʹєкт персональних даних» у різних відмінках.

2.1.4. «Згода» — вільно надане, конкретне, усвідомлене та однозначне волевиявлення, яким Ви надаєте згоду на обробку Ваших Персональних даних.

2.1.5. «Веб-сайт» — Сайт Logity, розміщений на домені https://logity.ua, який має єдине доменне імʹя.

2.2. Інші терміни, що використовуються в Політиці та не визначені в цьому розділі, мають ті ж значення, що і в Законі України «Про захист персональних даних» та у GDPR.

3. КОНТРОЛЕР ДАНИХ

3.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 39691426, зареєстроване за адресою: 61166, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, будинок 38, офіс 414, є контролером даних, який відповідає за персональні дані, що збираються та використовуються в рамках цієї Політики.

4. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ДАНИХ

4.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України та ст. 5 GDPR, Logity дотримується наступних принципів для захисту вашої конфіденційності:

4.1.1. Законність та справедливість обробки. Персональні дані збираються та обробляються законно та коректно по відношенню до Суб’єкта персональних даних з метою захисту його індивідуальних прав.

4.1.2. Обмеження мети. Персональні дані збираються тільки для конкретних, чітких і законних цілей, визначених до початку збору даних і доведених до відома відповідної особи.

4.1.3. Прозорість. Суб’єкт персональних даних має право бути поінформованим про спосіб обробки та використання даних, зібраних безпосередньо у Суб’єкта персональних даних.

4.1.4. Точні та актуальні дані. Logity володіє точними персональними даними і, за необхідності, підтримує їх в актуальному стані. Logity вживає всіх розумних заходів для забезпечення того, щоб неточні персональні дані, з урахуванням цілей, для яких вони обробляються, були видалені або виправлені без зволікання.

4.1.5. Скорочення та мінімізація даних. Перед обробкою Персональних даних Logity визначає, чи необхідна обробка Персональних даних для досягнення мети, для якої вони обробляються, і якщо так, то в якому обсязі.

4.1.6. Термін зберігання. Logity зберігає персональні дані у формі, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу протягом часу, необхідного для виконання мети обробки таких даних.

4.1.7. Цілісність та конфіденційність. Персональні дані обробляються з використанням відповідних технічних, організаційних заходів та заходів безпеки з нашого боку з метою захисту таких даних від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати, знищення або погіршення. У разі виникнення інциденту, Logity своєчасно відновлює наявність і доступ до Персональних даних.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ LOGITY ЗБИРАЄ ТА ОБРОБЛЯЄ

5.1. Коли Кандидат подає Заявку на вакансію через Веб-сайт шляхом заповнення онлайн-форми, Logity отримує, а Кандидат з власної добровільної, однозначної та беззеперечної згоди передає Logity наведену нижче інформацію:

5.1.1. Повне ім’я;

5.1.2. Номер телефону;

5.1.3. IP-адреса, з використанням якої Кандидат заповнив Заявку та/або надав згоду з даною Політикою та/або натиснув кнопку про згоду з даною Політикою та/або натиснув кнопку відправки відомостей до Logity.

5.2. Оскільки Кандидат надає компанії Logity своє резюме (яке в сукупності з онлайн-формою складає Заявку), а також може надати мотиваційний лист, – Logity також може отримати інформацію, зазначену в такому резюме та мотиваційному листі. Окрім іншого, така інформація може включати в себе, зокрема, але не виключно:

5.2.1. Адреса електронної пошти;

5.2.2. Місце народження та/або місце проживання;

5.2.3. Країну народження та/або країну проживання та/або країну перебування;

5.2.4. Посилання на профілі у соціальних мережах;

5.2.5. Інформацію, наведену в мотиваційному листі;

5.2.6. Стать;

5.2.7. Національність;

5.2.8. Освіту;

5.2.9. Досвід роботи;

5.2.10. Фото та/або відео, що містять зображення Кандидата;

5.2.11. Іншу інформацію, яку Кандидат вирішить включити до резюме та/або мотиваційного листа.

6. ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

6.1. Ми обробляємо Ваші Персональні дані відповідно до чинного законодавства України, застосовних до Вас норм і загальновизнаних норм міжнародного права.

6.2. Якщо Ви перебуваєте в Україні

6.2.1. Якщо Ви перебуваєте в Україні, обробка Персональних даних здійснюється відповідно до вимог та положень Закону України «Про захист персональних даних» та стандартів, встановленими GDPR.

6.2.2. Обробка Персональних даних, зазначена у п.п.5.1, 5.2 Політики, відповідно до п.1, п.3 ч.1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», здійснюється на підставі згоди і тільки для цілей, зазначених у Політиці — для визначення відповідності Кандидата на вакантну посаду та виконання вимог законодавства шляхом гарантування ефективного відбору та адміністрування потенційних працівників, а також для формування та ведення баз потенційних кандидатів на участь у відборах на майбутні вакантні посади в Logity.

6.3. Якщо Ви перебуваєте в ЄС

6.3.1. Якщо Ви перебуваєте на території ЄС, то підстави для обробки Персональних даних визначаються відповідно до GDPR.

6.4. Якщо Ви перебуваєте в іншій країні

6.4.1. Якщо Ви не перебуваєте в Україні або на території ЄС, підстави для обробки Персональних даних визначаються відповідним законодавством країни Вашого перебування.

7. МЕТА ОБРОБКИ ДАНИХ

7.1. Logity може використовувати Персональні дані, отримані від Кандидата, в різних цілях, в першу чергу, пов’язаних із можливістю Кандидатів подавати Заявки, або інших цілей, дозволених законодавством. Logity може використовувати Ваші Персональні дані для таких цілей, включаючи, але не обмежуючись ними:

7.1.1. підбір кандидатів на роботу;

7.1.2. встановлення контакту з Кандидатами;

7.1.3. бюджетне планування;

7.1.4. управління процедурою підбору персоналу в Logity;

7.1.5. систематизація, узагальнення характеристик/якостей кандидатів, які заповнюють Заявки на Веб-сайті;

7.1.6. зберігання відомостей про Кандидатів з метою формування бази кандидатів для участі у відобрах на майбутні вакансії в Logity;

7.1.7. інші цілі, пов’язані з проведенням відбору кандидатів на вакантні посади та/або наймом на роботу.

8. ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Згода на збір та обробку персональних даних

8.1.1. Приймаючи дану Політику, Ви підтверджуєте, що досягли повноліття або встановленого законом віку у Вашій юрисдикції (як правило, 18 років або старше), несете повну відповідальність за всі свої дії та повністю розумієте положення, викладені в даній Політиці.

8.1.2. Якщо Ви перебуваєте в Україні, для збору та обробки Ваших Персональних даних Logity повинна отримати Вашу згоду, як це передбачено Законом України «Про захист персональних даних», та Logity буде обробляти Ваші Персональні дані тільки в тому випадку, якщо Logity отримає від Вас Згоду.

8.1.3. Якщо Ви не перебуваєте в Україні, то, передаючи компанії Logity Ваші Персональні дані через Веб-сайт, Ви безвідклично, однозначно та безумовно погоджуєтеся з тим, що компанія Logity має право, відповідно до Політики, обробляти будь-яким чином, включаючи збір, зберігання, використання, розкриття, поширення та передачу (в тому числі транскордонну) Ваших Персональних даних, наданих таким чином компанії Logity, у будь-який спосіб.

8.1.4. Ви можете надати свою згоду, встановивши прапорець «Я згоден» або іншим чином виявити Вашу згоду у відповідному полі чи відповідному вікні перед початком заповнення Заявки. У випадку, якщо Ви встановлюєте прапорець «Я згоден» або іншим чином виявляєте Вашу згоду у відповідному полі чи відповідному вікні перед початком заповнення Заявки та/або у випадку, якщо Ви надсилаєте Ваші Персональні дані на електронну адресу служби підтримки, Ви безвідклично, однозначно, добровільно та безумовно даєте явно виражену згоду на те, що Logity має право обробляти Ваші Персональні дані так, як це зазначено у даній Політиці.

8.1.5. Ваша Згода поширюється на всі дії з обробки Ваших Персональних даних, що здійснюються з однією і тією ж метою або цілями. Якщо обробка має декілька цілей, Ваша Згода вважається наданою на всі такі цілі в тому ж обсязі.

9. ПРАВА КАНДИДАТІВ

9.1. З урахуванням можливих обмежень, передбачених національним законодавством, як суб’єкт даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та GDPR, Ви можете мати певні права щодо Персональних даних, які Logity збирає про Вас.

9.2. Відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та Глави 3 GDPR, суб’єкт персональних даних має такі права:

9.2.1. Право на доступ до інформації про персональні дані. Ви можете звернутися до Logity для отримання підтвердження того, чи обробляє Logity Ваші персональні дані. Якщо Logity обробляє Ваші персональні дані, Logity на Ваш запит повідомить Вас про те, які категорії персональних даних Logity обробляє стосовно Вас, цілі обробки, категорії одержувачів, яким були або будуть розкриті персональні дані, а також передбачений термін зберігання або критерії для визначення цього терміну (якщо така інформація буде запитана у Вашому зверненні);

9.2.2. Право на відкликання згоди. Оскільки наша обробка ґрунтується на наданій Вами згоді, Ви можете відкликати згоду в будь-який час, зв’язавшись з Logity на пошту hr@logity.ua, і Ваші Персональні дані будуть негайно видалені. Відкликання згоди може призвести до зменшення можливостей використання Веб-сайту та подачі Заявки;

9.2.3. Право на заперечення. Якщо обробка Logity Ваших персональних даних ґрунтується на законному інтересі ведення, підтримки та/або розвитку бізнесу Logity, Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки Logity Ваших персональних даних. Після цього Logity більше не буде обробляти Ваші персональні дані, за винятком випадків, коли це необхідно для надання послуг Logity або якщо Logity продемонструє інші вагомі законні підстави для обробки, які переважають над Вашими інтересами, правами та свободами, або для задоволення судових позовів. Незважаючи на будь-яку попередньо надану згоду для цілей прямого маркетингу, Ви маєте право заборонити компанії Logity використовувати Ваші персональні дані для цілей прямого маркетингу, звернувшись до компанії Logity або скориставшись функціоналом Заявки (якщо це передбачено технічно), або можливістю відмовитися від підписки у зв’язку з повідомленнями прямого маркетингу Logity;

9.2.4. Право на обмеження обробки. Ви маєте право вимагати від Logity обмеження обробки Ваших персональних даних, як це передбачено чинним законодавством про захист персональних даних, наприклад, щоб дозволити Logity перевірити точність персональних даних після того, як Ви оскаржите їх точність, або щоб запобігти видаленню компанією Logity персональних даних, коли Вони більше не є необхідними для зазначених цілей, але все ще вимагаються для Ваших юридичних вимог, або коли обробка Logity Ваших персональних даних є незаконною. Обмеження обробки Ваших персональних даних може призвести до зменшення можливостей використання Веб-сайту для подачі Заявки;

9.2.5. Право на перенесення даних. Ви маєте право отримувати свої персональні дані від Logity у форматі, який полегшує повторне використання Вашої інформації та в порядку, передбаченому GDPR, а також самостійно передавати ці дані третій стороні, якщо наша обробка ґрунтується на вашій згоді та здійснюється автоматизованими засобами;

9.2.6. Право на подання скарги. Ви маєте право подати скаргу до будь-якого відповідного Органу захисту даних, зокрема в державі-члені ЄС, де Ви проживаєте, працюєте або де обробляються Ваші персональні дані. Якщо Ви бажаєте скористатися будь-яким із вищезазначених прав, будь ласка, зв’яжіться з компанією Logity шляхом відправлення повідомлення на електронну поштову адресу hr@logity.ua.

9.2.7. Як користуватися цими правами. Ви повинні надіслати компанії Logity листа або електронного листа на адресу, вказану нижче в даній Політиці, включно з наступною інформацією: ім’я, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти та копія дійсного документа, що посвідчує особу. Logity може запросити додаткову інформацію, необхідну для підтвердження Вашої особи. Logity може відхилити запити, які необґрунтовано повторюються, є надмірними або явно необґрунтованими.

10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

10.1. Logity зберігає Ваші Персональні дані стільки часу, скільки необхідно для розгляду Кандидата на вакантну посаду. Logity може зберігати Ваші персональні дані довше для цілей, передбачених цією Політикою, але тільки таким чином, щоб Вас неможливо було відстежити. Коли Ваші персональні дані більше не будуть потрібні Logity, Logity видалить їх, використовуючи розумні заходи для захисту від несанкціонованого доступу або використання.

10.2. Компанія Logity прагне анонімізувати дані, коли це можливо. Якщо Ви вирішите скористатися своїм правом на видалення, Logity також повідомить провайдерів Logity, щоб вони видалили всі Ваші дані.

10.3. Терміни зберігання можуть відрізнятися в залежності від території збору інформації та чинного законодавства, але Logity завжди прагне зберігати інформацію тільки до тих пір, поки вона необхідна для використання Персональних даних для цілей, визначених Logity у даній Політиці.

10.4. Якщо Кандидат буде прийнятий на роботу, це означатиме, що інформація, яку Кандидат надав компанії Logity під час використання форми Заявки та під час процесу найму, буде збережена для подальшої обробки, необхідної компанії Logity для продовження відносин з Кандидатом (наприклад, Ваша контактна інформація).

11. БЕЗПЕКА ДАНИХ

11.1. Компанія Logity дбає про забезпечення безпеки Персональних даних. Компанія Logity впровадила відповідні технічні та організаційні стандарти безпеки для захисту інформації, наданої компанії Logity, як під час передачі, так і після її отримання компанією Logity. Logity підтримує всі необхідні технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для забезпечення належного захисту Ваших персональних даних. Коли Logity або контрагенти Logity оброблятимуть Ваші персональні дані, Logity також забезпечуватиме захист Вашої інформації від несанкціонованого доступу, втрати, маніпуляцій, фальсифікації, знищення або несанкціонованого розкриття. Це здійснюватиметься за допомогою відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів.

11.2. Не існує 100% безпечного способу передачі інформації через Інтернет або способу електронного зберігання інформації. Тому Кандидат погоджується з тим, що Logity не може гарантувати абсолютну безпеку персональних даних Кандидата.

11.3. Logity не контролює і не несе відповідальності за інше використання Ваших персональних даних, наданих сторонніми постачальниками Програмного забезпечення.

11.4. Logity ніколи не обробляє будь-які конфіденційні дані або дані про кримінальні правопорушення. Крім того, Logity ніколи не бере на себе зобов’язання щодо профілювання персональних даних.

12. КОНТРАГЕНТИ

12.1. Доступ до Вашої особистої інформації можуть мати лише особи, які беруть участь у процесі працевлаштування (працівники відділу кадрів, інші працівники з підбору персоналу та інші працівники або контрагенти, що надають послуги Logity, які беруть участь в розгляді відомостей про Кандидатів, їх оцінюванні, оформленні прийняття Кандидатів на роботу), і лише для цілей, пов’язаних з працевлаштуванням або ведення бази даних про потенційних кандидатів для участі у відборах на майбутні вакантні посади. Такі фахівці зобов’язані зберігати Персональні дані Кандидатів у таємниці відповідно до угод про нерозголошення.

12.2. Logity може укладати угоди зі сторонніми постачальниками послуг з обробки Персональних даних, з розробки веб-сайтів, додатків, хостингу, технічного обслуговування та інших послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» або відповідно до GDPR, які оброблятимуть Персональні дані Кандидатів від імені Logity. Вся передача даних здійснюватиметься з дотриманням найвищих стандартів безпеки. Окрема додаткова згода Кандидатів на таку передачу не вимагається. Погодження Кандидата з даною Політикою вважається наданням згоди на таку передачу.

12.3. Всі дані, що обробляються компанією Logity, зберігаються виключно на захищених хостингових майданчиках, що надаються компанією GoDaddy.

12.4. Logity може передавати Ваші Персональні дані технічним фахівцям Logity у зв’язку з послугами, які вони надають Logity, а також фахівцям, які надають Logity послуги з підбору персоналу. Якщо Logity передаватиме Ваші Персональні дані цим обробникам, Logity вимагатиме від одержувача зберігати конфіденційність і безпеку цих Персональних даних, уклавши угоду про нерозголошення. Для надання Вам послуг та/або доступу до сервісів Logity, компанія Logity може надавати Ваші Персональні дані судам, юристам, які консультують інші сторони у справі, або іншим фахівцям (наприклад, іноземним юридичним фірмам, патентним повіреним, судовим бухгалтерам або баристерам) без отримання Вашої додаткової згоди на це.

12.5. Logity не продає і не передає Вашу особисту інформацію будь-яким іншим третім особам, не зазначеним у цьому розділі.

13. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДІТЕЙ

13.1. Logity навмисно не збирає і не зберігає інформацію від осіб, які не досягли 13-річного віку, однак, відповідно до законодавства окремої країни, обробка персональних даних дитини буде законною, якщо відповідно до законодавства такої країни дитиною визнається особа іншого віку.

13.2. Якщо під час збору даних Logity визначить, що суб’єкт даних не досяг цього віку, Logity не буде використовувати або зберігати його/її Персональні дані без згоди батьків/опікунів. Якщо компанії Logity стане відомо, що Logity несвідомо зібрала особисту інформацію від дитини віком до 13 років, Logity докладе розумних зусиль для видалення такої інформації з записів Logity.

13.3. Logity також рекомендує батькам контролювати діяльність своїх дітей в Інтернеті, вивчати та використовувати програмне забезпечення або інші інструменти, які можуть допомогти їхнім дітям насолоджуватися перебуванням в Інтернеті, не ставлячи під загрозу їхню особисту безпеку та не дозволяючи їм користуватися Інтернетом у спосіб, що не відповідає уподобанням їхніх батьків/опікунів.

14. ПРИЙНЯТТЯ ЦИХ УМОВ

14.1. Ставлячи відмітку про Вашу згоду з даною Політикою, Ви погоджуєтеся з даною Політикою.

14.2. Logity виходить з того, що всі Кандидати уважно прочитали цей документ і погоджуються з його змістом. Якщо хтось не згоден з даною Політикою, він не повинен заповнювати та використовувати форму Заявку на Веб-сайті.

15. ЗМІНИ ТА ОНОВЛЕННЯ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

15.1. Час від часу Logity може оновлювати Політику. Оновлення здійснюються Logity самостійно, на власний розсуд, в односторонньому порядку та не потребують будь-чиєї згоди. Logity рекомендує Кандидатам періодично переглядати Політику, щоб Кандидат завжди знав, які Персональні дані збирає Logity, як Logity їх використовує і з ким ділиться цими даними.

16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

16.1. Logity не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Кандидатом та/або третьою особою в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння та/або тлумачення умов даної Політики. До прийняття умов даної Політики будь-який Кандидат має право звернутися до Logity за роз’ясненнями щодо положень цієї Політики.

17. ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З LOGITY!

17.1. Якщо у Вас виникли запитання, пропозиції чи зауваження, будь ласка, зв’яжіться з нами шляхом відправлення листа на електронну поштову адресу: hr@logity.ua.