Політика конфіденційності - Logity

Ця Політика конфіденційності була оновлена 11.09.2023

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 39691426, зареєстроване за адресою: 61166, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, будинок 38, офіс 414 (надалі — «Logity», «Ми» у різних відмінках) зобов’язуємося захищати дані, які Ви передаєте Нам шляхом доступу до та/або подання онлайн Заявки (онлайн форма з чи без резюме) на вакансії на Сайті Logity https://logity.ua, і у рамках прагнення бути прозорими щодо використовуваних технологій розуміємо, що Ваша конфіденційність важлива для Вас.

Ця Політика конфіденційності (надалі — «Політика») описує процес збору та використання Вашої персональної інформації, наданої Logity. Logity обробляє Вашу персональну інформацію з повагою до Вашої конфіденційності та з необхідним рівнем захисту.

Бажаючи захистити Ваші персональні дані, Ми імплементували в Політику конфіденційності найкращі здобутки у сфері захисту персональних даних для Нашої взаємодії з Вами, у тому числі положення Закону України «Про захист персональних даних» та Загального регламенту ЄС про захист даних (надалі — «GDPR»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

1.2 «Персональні дані» — інформація про Кандидата, зазначена в розділі 5 цієї Політики, яка стосується відповідного Кандидата та на основі якої його ідентифіковано або може бути ідентифіковано;

1.3 «Заявка» — онлайн-форма зворотного зв’язку з резюме або без нього на Сайті Logity із зазначенням Персональних даних Кандидата та/або про Кандидата, необхідних Logity для участі у відборі на заміщення вакансії.

1.4 «Кандидат» — особа, яка заповнює Заявку на участь у відборі на заміщення вакантної посади в Logity. У Політиці конфіденційності Кандидат також може називатися «Ви» або «Суб’єкт персональних даних» у різних відмінках.

1.5 «Згода» — вільно надане, конкретне, усвідомлене та однозначне волевиявлення, яким Ви надаєте згоду на обробку Ваших Персональних даних.

1.6 «Сайт» — Сайт Logity, розміщений на домені https://logity.ua, який має єдине доменне ім’я.

1.7. Інші терміни, що використовуються в Політиці та не визначені в цьому розділі, мають тлумачитися відповідно до Наших Умов користування сайтом, доступних на Сайті за посиланням: https://logity.ua/terms_of_use/.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Політика визначає, яким чином Logity може отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати Ваші Персональні дані за наслідками надіслання Вами відомостей шляхом використання Вами форми Заявки Logity. Ця Політика не направлена на врегулювання випадків використання будь-якими особами форми Заявки або будь-яких інших технічних можливостей Сайту з метою, не пов’язаною з надісланням інформації про Кандидата та його резюме для участі у відборі на заміщення вакансії в Logity; Logity не зберігає та не обробляє подібну інформацію (в тому числі яка містить Персональні дані) як таку що суперечить меті форми Заявки та даної Політики.

2.2. Ставлячи відповідну відмітку про Вашу Згоду з цією Політикою перед заповненням та надісланням Заявки, Ви погоджуєтеся з цією Політикою, будь-якими іншими додатками до Політики, а також будь-якими іншими документами, на які є посилання в цій Політиці. Будь ласка, не використовуйте Сайт та не надсилайте Заявку, якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики. Ми піклуємось про те, щоб обмежити Вашу технічну можливість використати та надіслати Заявку, якщо ви не поставите відмітку про Вашу Згоду.

2.3. Політика застосовується до осіб, які надсилають Заявку на вакансії і, таким чином, надають свої Персональні дані Logity.

2.4. Logity не продає Ваші Персональні дані третім особам.

2.5. Logity використовує файли Cookies. Щоб дізнатися більше та отримати детальну інформацію про використання файлів Cookies, Користувачі можуть звернутися до нашої Політики використання файлів Cookies, яка доступна на нашому Сайті.

2.6. Якщо Ви неуважно прочитали, не повністю розумієте або не згодні з цією Політикою, Ви повинні негайно припинити використання Сайту та форми Заявки Logity.

3. КОНТРОЛЕР ДАНИХ

3.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 39691426, зареєстроване за адресою: 61166, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, будинок 38, офіс 414, є контролером даних, який відповідає за Персональні дані, які збираються та використовуються в рамках цієї Політики.

4. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ДАНИХ

4.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України та ст. 5 GDPR, Logity дотримується таких принципів для захисту вашої конфіденційності:

4.1.1. Законність та справедливість обробки. Персональні дані збираються та обробляються законно та коректно по відношенню до Суб’єкта персональних даних з метою захисту його індивідуальних прав;

4.1.2. Обмеження мети. Персональні дані збираються тільки для конкретних, чітких і законних цілей, визначених до початку збору даних і доведених до відома відповідної особи;

4.1.3. Прозорість. Суб’єкт персональних даних має право бути поінформованим про спосіб обробки та використання даних, зібраних безпосередньо у Суб’єкта персональних даних, Суб’єкту повинен бути наданий доступ до даних, які його стосуються, і він має право вимагати виправлення неточних або таких, що вводять в оману, даних;

4.1.4. Точні та актуальні дані. Logity володіє точними Персональними даними і, за необхідності, підтримує їх в актуальному стані. Logity вживає всіх розумних заходів для забезпечення того, щоб неточні Персональні дані, з урахуванням цілей, для яких вони обробляються, були видалені або виправлені без зволікання.

4.1.5. Скорочення та мінімізація даних. Перед обробкою Персональних даних Logity визначає, чи необхідна обробка Персональних даних для досягнення мети, для якої вони обробляються, і якщо так, то в якому обсязі.

4.1.6. Термін зберігання. Logity зберігає Персональні дані у формі, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу протягом часу, необхідного для виконання мети обробки таких даних.

4.1.7. Цілісність та конфіденційність. Персональні дані обробляються з використанням відповідних технічних, організаційних заходів та заходів безпеки з нашої сторони з метою захисту таких даних від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати, знищення або пошкодження. У разі виникнення випадкової втрати, знищення або пошкодження Персональних даних, Logity своєчасно відновлює наявність і доступ до них.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ LOGITY ЗБИРАЄ ТА ОБРОБЛЯЄ

5.1. Коли Кандидат подає Заявку на вакансію через Сайт шляхом заповнення онлайн-форми, Logity отримує, а Кандидат з власної добровільної, однозначної та безумовної Згоди передає Logity наведену нижче інформацію:

5.1.1. Повне ім’я;

5.1.2. Номер телефону;

5.1.3. IP-адресу, з використанням якої Кандидат заповнив Заявку, надав Згоду з цією Політикою (натиснув кнопку про Згоду з цією Політикою) та натиснув кнопку надіслання відомостей до Logity.

5.2. Оскільки Кандидат надає компанії Logity своє резюме (яке в сукупності з онлайн-формою складає Заявку) та/або мотиваційний лист, Logity також може отримати інформацію, зазначену в такому резюме та/або мотиваційному листі. Така інформація може включати в себе, зокрема, але не виключно:

5.2.1. Адресу електронної пошти;

5.2.2. Місце народження та/або місце проживання;

5.2.3. Країну народження та/або країну проживання та/або країну перебування;

5.2.4. Посилання на профілі у соціальних мережах;

5.2.5. Стать;

5.2.6. Національність;

5.2.7. Освіту;

5.2.8. Досвід роботи;

5.2.9. Фото та/або відео, що містять зображення Кандидата;

5.2.10. Іншу інформацію, яку Кандидат вирішить включити до резюме та/або мотиваційного листа.

6. ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

6.1. Ми обробляємо Ваші Персональні дані відповідно до чинного законодавства України, застосовних до Вас норм і загальновизнаних норм міжнародного права.

6.2. Якщо Ви перебуваєте в Україні, обробка Персональних даних здійснюється відповідно до вимог та положень Закону України «Про захист персональних даних» та стандартів, встановлених GDPR. Обробка Персональних даних, зазначена у пунктах 5.1 та 5.2 Політики, відповідно до п.1, п.3 ч.1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», здійснюється на підставі Згоди і тільки для цілей, зазначених у Політиці, — для визначення відповідності Кандидата на вакантну посаду та виконання вимог законодавства шляхом гарантування ефективного відбору та адміністрування потенційних працівників, а також для формування та ведення баз потенційних кандидатів на участь у відборах на майбутні вакантні посади в Logity.

6.3. Якщо Ви перебуваєте в ЄС, підстави для обробки Персональних даних визначаються відповідно до GDPR.

6.4. Якщо Ви перебуваєте в іншій країні, підстави для обробки Персональних даних визначаються відповідним законодавством країни Вашого перебування.

7. МЕТА ОБРОБКИ ДАНИХ

7.1. Logity може використовувати Персональні дані, отримані від Кандидата, у різних цілях, у першу чергу, пов’язаних із можливістю Кандидатів подавати Заявки, або інших цілей, дозволених законодавством. Logity може використовувати Ваші Персональні дані для таких цілей, включаючи, але не обмежуючись ними:

7.1.1. підбір кандидатів на роботу;

7.1.2. встановлення контакту з Кандидатами;

7.1.3. бюджетне планування;

7.1.4. управління процедурою підбору персоналу в Logity;

7.1.5. систематизація, узагальнення характеристик/якостей кандидатів, які заповнюють Заявки на Сайті;

7.1.6. зберігання відомостей про Кандидатів з метою формування бази кандидатів для участі у відборах на майбутні вакансії в Logity;

7.1.7. інших цілей, пов’язаних з проведенням відбору кандидатів на вакантні посади та/або наймом на роботу.

8. ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Згода на збір та обробку персональних даних.

8.1.1. Приймаючи цю Політику, Ви підтверджуєте, що досягли повноліття або встановленого законом віку у Вашій юрисдикції (як правило, 18 (вісімнадцяти) років або старше), несете повну відповідальність за всі свої дії та повністю розумієте положення, викладені в цій Політиці. Якщо Logity стане відомо, що Logity несвідомо зібрала інформацію від особи, яка не досягла повноліття або встановленого законом віку у своїй юрисдикції, Logity докладе розумних зусиль для видалення такої інформації з записів Logity якнайшвидше.

8.1.2. Якщо Ви перебуваєте в Україні, для збору та обробки Ваших Персональних даних Logity повинна отримати Вашу Згоду, як це передбачено Законом України «Про захист персональних даних», та Logity буде обробляти Ваші Персональні дані тільки в тому випадку, якщо Logity отримає від Вас Згоду.

8.1.3. Якщо Ви не перебуваєте в Україні або інших країнах (не в ЄС), то, передаючи Logity Ваші Персональні дані через Сайт, Ви однозначно та безумовно погоджуєтеся з тим, що компанія Logity має право, відповідно до Політики, обробляти будь-яким чином, включаючи збір, зберігання, використання, розкриття, поширення та передачу (у тому числі транскордонну), Ваші Персональні дані, надані таким чином Logity, у будь-який спосіб.

8.1.4. Якщо Ви є особою з ЄС і для обробки Ваших Персональних даних Logity необхідно отримати Вашу Згоду, як це передбачено GDPR, Logity буде обробляти Ваші Персональні дані тільки в тому випадку, якщо компанія Logity отримала від Вас вільно надану, конкретну, поінформовану і недвозначну вказівку Ваших побажань, якою Ви висловлюєте Згоду на обробку Ваших Персональних даних.

8.1.5. Ви можете надати свою Згоду, встановивши прапорець «Я згоден» або іншим чином виявити Вашу Згоду у відповідному полі чи відповідному вікні перед початком заповнення Заявки. Якщо Ви встановлюєте прапорець «Я згоден» або іншим чином виявляєте Вашу Згоду у відповідному полі чи відповідному вікні перед початком заповнення Заявки та/або якщо Ви надсилаєте Ваші Персональні дані на електронну адресу служби підтримки, Ви однозначно, добровільно та безумовно даєте явно виражену Згоду на те, що Logity має право обробляти Ваші Персональні дані так, як це зазначено у цій Політиці.

8.1.6. Ваша Згода поширюється на всі дії з обробки Ваших Персональних даних, що здійснюються з однією і тією ж метою або цілями. Якщо обробка має декілька цілей, Ваша Згода вважається наданою на всі такі цілі в тому ж обсязі.

8.1.7. За винятком випадків, коли це вимагається або дозволено законом, Logity не буде використовувати або розкривати Ваші Персональні дані для будь-яких цілей, для яких Ви відмовляєтесь надати Згоду або пізніше відкликаєте свою Згоду. Якщо Ви відкликаєте Згоду, Ви погоджуєтеся, що, незважаючи на таке відкликання, Logity може продовжувати використовувати раніше надані Logity Персональні дані тією мірою, якою Logity зобов’язана це робити за договором або іншим чином на законних підставах, зокрема тією мірою, якою це необхідно для забезпечення виконання будь-якого договірного зобов’язання, яке Ви можете мати перед Logity, або в будь-який інший спосіб, дозволений законом.

9. ПРАВА КАНДИДАТІВ

9.1. З урахуванням можливих обмежень, передбачених національним законодавством, як Суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та GDPR, Ви можете мати певні права щодо Персональних даних, які Logity збирає про Вас.

9.2. Відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та Глави 3 GDPR, Суб’єкт персональних даних має такі права:

9.2.1. Право на доступ до інформації про Персональні дані. Ви можете звернутися до Logity для отримання підтвердження того, чи обробляє Logity Ваші Персональні дані. Якщо Logity обробляє Ваші Персональні дані, Logity на Ваш запит повідомить Вас про те, які категорії Персональних даних Logity обробляє стосовно Вас, цілі обробки, категорії одержувачів, яким були або будуть розкриті Персональні дані, а також передбачений термін зберігання або критерії для визначення цього терміну (якщо така інформація буде запитана у Вашому зверненні);

9.2.2. Право на відкликання Згоди. Оскільки Наша обробка ґрунтується на наданій Вами Згоді, Ви можете відкликати Згоду в будь-який час, зв’язавшись з Logity через пошту hr@logity.ua, і Ваші Персональні дані будуть якнайшвидше, з урахуванням технічних можливостей, видалені. Відкликання Згоди може призвести до зменшення можливостей використання Сайту та подачі Заявки;

9.2.3. Право на заперечення. Якщо обробка Logity Ваших Персональних даних ґрунтується на законному інтересі ведення, підтримки та/або розвитку бізнесу Logity, Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки Logity Ваших Персональних даних. Після цього Logity більше не буде обробляти Ваші Персональні дані, за винятком випадків, коли це необхідно для надання послуг Logity або якщо Logity продемонструє інші вагомі законні підстави для обробки, які переважають над Вашими інтересами, правами та свободами, або для задоволення судових позовів. Незважаючи на будь-яку попередньо надану Згоду для цілей прямого маркетингу, Ви маєте право заборонити компанії Logity використовувати Ваші Персональні дані для цілей прямого маркетингу, звернувшись до компанії Logity або скориставшись функціоналом Заявки (якщо це передбачено технічно), або можливістю відмовитися від підписки у зв’язку з повідомленнями прямого маркетингу Logity;

9.2.4. Право на обмеження обробки. Ви маєте право вимагати від Logity обмеження обробки Ваших Персональних даних, як це передбачено чинним законодавством про захист персональних даних, наприклад, щоб дозволити Logity перевірити точність Персональних даних після того, як Ви оскаржите їх точність, або щоб запобігти видаленню компанією Logity Персональних даних, коли Вони більше не є необхідними для зазначених цілей, але все ще вимагаються для Ваших юридичних вимог, або коли обробка Logity Ваших Персональних даних є незаконною. Обмеження обробки Ваших Персональних даних може призвести до зменшення можливостей використання Сайту для подачі Заявки;

9.2.5. Право на перенесення даних. Ви маєте право отримувати свої Персональні дані від Logity у форматі, який полегшує повторне використання Вашої інформації та в порядку, передбаченому GDPR та застосовним законодавством, а також самостійно передавати ці дані третій стороні, якщо Наша обробка ґрунтується на Вашій Згоді і здійснюється автоматизованими засобами;

9.2.6. Право на подання скарги. Ви маєте право подати скаргу до будь-якого відповідного органу захисту даних, зокрема в державі-члені ЄС, де Ви проживаєте, працюєте або де обробляються Ваші Персональні дані.

9.3. Як користуватися цими правами. Ви повинні надіслати компанії Logity листа або електронного листа на адресу, вказану нижче в цій Політиці, включно з такою інформацією: ім’я, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти та копія дійсного документа, що посвідчує особу. Logity може запросити додаткову інформацію, необхідну для підтвердження Вашої особи. Logity може відхилити запити, які необґрунтовано повторюються, є надмірними або явно необґрунтованими.

10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

10.1. Logity зберігає Ваші Персональні дані стільки часу, скільки необхідно для розгляду Кандидата на вакантну посаду. Logity може зберігати Ваші Персональні дані довше для цілей, передбачених цією Політикою, але тільки таким чином, щоб обмежити зміст таких даних відповідно до цілей Політики. Коли Ваші Персональні дані більше не будуть потрібні Logity, Logity видалить їх, використовуючи розумні заходи для захисту від несанкціонованого доступу або використання.

10.2. Компанія Logity прагне анонімізувати дані, коли це можливо. Якщо Ви вирішите скористатися своїм правом на видалення, Logity також повідомить провайдерів Logity, щоб вони видалили всі Ваші дані.

10.3. Терміни зберігання можуть відрізнятися залежно від території збору інформації та чинного законодавства, але Logity завжди прагне зберігати інформацію тільки до тих пір, поки вона необхідна для використання Персональних даних для цілей, визначених Logity у цій Політиці.

10.4. Якщо Кандидат буде прийнятий на роботу, це означатиме, що інформація, яку Кандидат надав компанії Logity під час використання форми Заявки та під час процесу найму, буде збережена для подальшої обробки, необхідної Logity для продовження відносин із Кандидатом (наприклад, Ваша контактна інформація).

11. БЕЗПЕКА ДАНИХ

11.1. Logity дбає про забезпечення безпеки Персональних даних. Logity впровадила відповідні технічні та організаційні стандарти безпеки для захисту інформації, наданої Logity, як під час передачі, так і після її отримання Logity. Logity підтримує всі необхідні технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для забезпечення належного захисту Ваших Персональних даних. Коли Logity або контрагенти Logity оброблятимуть Ваші Персональні дані, Logity також забезпечуватиме захист Ваших Персональних даних від несанкціонованого доступу, втрати, маніпуляцій, фальсифікації, знищення або несанкціонованого розкриття. Це здійснюватиметься за допомогою відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів.

11.2. Не існує 100% безпечного способу передачі інформації через Інтернет або способу електронного зберігання інформації. Тому Кандидат погоджується з тим, що Logity не може гарантувати абсолютну безпеку Персональних даних Кандидата.

11.3. Logity не контролює і не несе відповідальності за інше використання Ваших Персональних даних, наданих сторонніми постачальниками програмного забезпечення.

11.4. Logity ніколи не обробляє будь-які чутливі дані або дані про кримінальні правопорушення. Крім того, Logity ніколи не бере на себе зобов’язання щодо профілювання Персональних даних. Якщо Logity стане відомо, що Logity несвідомо зібрала такі дані, Logity докладе розумних зусиль для видалення такої інформації з записів Logity якнайшвидше.

12. КОНТРАГЕНТИ

12.1. Доступ до Ваших Персональних даних можуть мати лише особи, які беруть участь у процесі працевлаштування (працівники відділу кадрів, інші працівники з підбору персоналу та інші працівники або контрагенти, що надають послуги Logity, які беруть участь у розгляді відомостей про Кандидатів, їх оцінюванні, оформленні рішень про прийняття Кандидатів на роботу), і лише для цілей, пов’язаних з працевлаштуванням або веденням бази даних про потенційних кандидатів для участі у відборах на майбутні вакантні посади. Такі фахівці зобов’язані зберігати Персональні дані Кандидатів у таємниці відповідно до угод про нерозголошення.

12.2. Logity може укладати угоди зі сторонніми постачальниками послуг з обробки Персональних даних, з розробки вебсайтів, застосунків, хостингу, технічного обслуговування та інших послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» або відповідно до GDPR, які оброблятимуть Персональні дані Кандидатів від імені Logity. Уся передача даних здійснюватиметься з дотриманням найвищих стандартів безпеки. Окрема додаткова згода Кандидатів на таку передачу не вимагається. Погодження Кандидата з цією Політикою вважається наданням Згоди на таку передачу.

12.3. Усі дані, що обробляються компанією Logity, зберігаються виключно на захищених хостингових майданчиках, що надаються компанією GoDaddy.

12.4. Logity може передавати Ваші Персональні дані технічним фахівцям Logity у зв’язку з послугами, які вони надають Logity, а також фахівцям, які надають Logity послуги з підбору персоналу. Якщо Logity передаватиме Ваші Персональні дані цим обробникам, Logity вимагатиме від одержувача зберігати конфіденційність і безпеку цих Персональних даних, уклавши угоду про нерозголошення. Для надання Вам послуг та/або доступу до сервісів Logity, компанія Logity може надавати Ваші Персональні дані юристам або іншим фахівцям без отримання Вашої додаткової згоди на це.

12.5. Logity не передає Ваші Персональні дані будь-яким іншим третім особам, не зазначеним у цьому розділі.

12.6. Контрагенти Logity можуть бути розташовані за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Ці контрагенти можуть мати доступ до Персональних даних або обробляти їх від імені Logity у рамках надання Logity цих послуг. Ми обмежуємо інформацію, що надається цим постачальникам послуг, лише тією, яка є обґрунтовано необхідною для виконання ними своїх функцій. Усі передачі даних здійснюються відповідно до найвищих норм безпеки. Передача Персональних даних в країни, що не входять до Європейської економічної зони, можлива тільки в тому випадку, якщо Ми отримали вашу Згоду на це.

13. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ДІТЕЙ

13.1. Згідно з метою обробки Персональних даних, Logity встановлює вік 18 років як мінімальний для надання Кандидатом своїх Персональних даних через Сайт шляхом подачі Заявки.

13.2. Якщо під час збору даних Logity визначить, що Кандидат не досяг цього віку, Logity не буде використовувати або зберігати його/її Персональні дані.

13.3. Logity також рекомендує батькам контролювати діяльність своїх дітей в Інтернеті, вивчати та використовувати програмне забезпечення або інші інструменти, які можуть допомогти їхнім дітям користуватися послугами в Інтернеті, не ставлячи під загрозу їхню особисту безпеку та не дозволяючи їм користуватися Інтернетом у спосіб, що не відповідає уподобанням їхніх батьків/опікунів.

14. ПРИЙНЯТТЯ ЦИХ УМОВ

14.1. Ставлячи відмітку про Вашу Згоду з цією Політикою, Ви повністю погоджуєтеся з усіма умовами цієї Політики та даєте Згоду на обробку своїх Персональних даних в обсязі та на умовах, визначених цією Політикою.

14.2. Logity виходить з того, що всі Кандидати уважно прочитали цей документ і погоджуються з його змістом. Якщо хтось не згоден з цією Політикою, він не повинен заповнювати та використовувати форму Заявки на Сайті.

15. ЗМІНИ ТА ОНОВЛЕННЯ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

15.1. Час від часу Logity може оновлювати Політику. Оновлення здійснюються Logity самостійно, на власний розсуд, в односторонньому порядку та не потребують будь-чиєї згоди. Logity рекомендує Вам періодично відвідувати Сайт, щоб перевіряти будь-які зміни в цій Політиці. Logity рекомендує Вам періодично переглядати Політику, щоб Ви завжди знали, які Персональні дані збирає Logity, як Logity їх використовує і з ким ділиться цими даними.

16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

16.1. Logity не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Кандидатом та/або третьою особою в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння та/або тлумачення умов цієї Політики. До прийняття умов цієї Політики будь-який Кандидат має право звернутися до Logity за роз’ясненнями щодо положень цієї Політики.

17. ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З LOGITY!

17.1. Якщо у Вас виникли запитання, пропозиції чи зауваження, будь ласка, зв’яжіться з Нами шляхом надіслання листа на електронну поштову адресу: hr@logity.ua.